fredag den 22. marts 2013

Codfarmers tar opp nytt lån

Codfarmers ASA har i dag inngått låneavtaler med Kontrari AS og Dolphin Management AS for usikrede lån på til sammen 16 millioner kroner.
Dette fremgår av en børsmelding.
Lånene forrentes med en rente tilsvarende NIBOR 6 måneders + 7 prosentpoeng og skal tilbakebetales senest 31. desember 2012.
Lånene vil dekke opp et likviditetsbehov som er oppstått som følge av lavere slaktenivå gjennom sommeren enn forventet, noe som primært skyldes begrenset tilgang til brønnbåt for transport av fisk i august samt kapasitetsutfordringer på selskapets slakteri i juli og første halvdel av august.
http://www.euroinvestor.com

Ingen kommentarer:

Send en kommentar